Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen ,,obchodní podmínky“)

1.

OBECNÁ USTANOVENÍ, KONTAKTNÍ ÚDAJE

Provozovatelem internetového e-shopu Army zboží (dale jen “e-shop”) dostupného na internetové adrese www.armyzbozi.cz je obchodní společnost US Vojenský Bazar s.r.o., se sídlem Náves 57/44, Bochoř PSČ 750 02, IČ: 059 81 531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 70155, zastoupené Romanem Réznerem email: us.bazar@seznam.cz, tel: +420 775 094 166 (dále jen „prodávající“ nebo „společnost“). Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v e-shopu a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Kupující může pro kontakt a komunikaci s provozovatelem e-shopu použít následující prostředky komunikace:
- prostřednictvím poštovních služeb na adresu kamenné prodejny: Polní 3259/19, 750 02 Přerov
- prostřednictvím mobilního zařízení na telefonním čísle: + 420 608 223 651, + 420 774 684 626
- prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: info@armyzbozi.cz

2.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ E-SHOPU


Nakupovat prostřednictvím e-shopu mohou pouze osoby starší 18 let. Osoba mladší 18 let může nakupovat prostřednictvím e-shopu pouze se souhlasem svých rodičů nebo jiných zákonných zástupců. Každá osoba, která se zaregistruje a nakupuje na e-shopu, se zavazuje poskytnout své osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, a zároveň potvrzuje, že se seznámila se Zásadami zpracování osobních údajů. Za účelem potvrzení správnosti osobních údajů poskytnutých kupujícím během registrace v e-shopu obdrží kupující e-mailovou zprávu s žádostí o potvrzení správnosti osobních údajů.

3.

PROVEDENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávky jsou přijímány prostřednictvím e-shopu dostupného na internetové adrese www.armyzbozi.cz. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem o vlastnostech zboží, jeho ceně, o použitých materiálech a přibližné dostupnosti v kamenné prodejně na adrese Polní 3259/19, 750 02 Přerov (dále jen ,,kamenná prodejna“). Při provádění objednávky provede kupující výběr konkrétního zboží, jeho velikost, barvu, případně další nezbytné parametry a množství objednávaného zboží.

4.

JAK NAKOUPIT V E-SHOPU – PODROBNÝ NÁVOD

Jakmile kupující provede výběr zboží, umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na ikonu “do košíku”. Takto vybrané zboží je přeneseno do košíku, který je viditelný po kliknutí na ikonu košíku v horním pravém rohu webové stránky. Kupující se může následně dostat do košíku kliknutím na políčko “objednat”, prostřednictvím kterého se zobrazí stránka se seznamem všeho zboží umístěného v košíku. Výběrem možnosti “objednat” se otevře stránka, kde kupující vyplní údaje potřebné k vyřízení transakce a odeslání objednaného zboží. Pokud se kupující zaregistroval do e-shopu viz bod 5., může po přihlášení do e-shopu získat
přístup k dalším možnostem v uživatelském panelu, jako například: historie objednávek, možnost zobrazení aktuálního stavu zpracování objednávek, uložení doručovací adresy, možnost odebírání nejnovějších informací o produktech z e-shopu. Po provedení výběru způsobu dopravy zboží (buď doručení na požadovanou adresu společností DPD, nebo na adresu kamenné prodejny) a vyplnění všech nezbytných údajů (včetně fakturačních údajů, pokud je vyžadováno) vybere kupující způsob platby za kupní cenu. Kupující si může vybrat ze tří způsobů úhrady kupní ceny za zboží:
- hotově na kamenné prodejně
- platbu na dobírku při převzetí zboží
- převodem
Závaznou objednávku odešle kupující kliknutím na odkaz “objednat a zaplatit”. Kupující má možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí. Objednávka, která nebyla dokončena, nebude postoupena k vyřízení. Ihned po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující potvrzení objednávky na emailovou adresu, kterou uvedl při provádění objednávky. Potvrzení objednávky bude obsahovat mimo jiné identifikační číslo objednávky, které může být použito pro zjištění aktuálního stavu objednávky. Prodávající může kontaktovat kupujícího na e-mailové adrese nebo uvedeném telefonním číslem za účelem vyjasnění jakýchkoliv pochybností, potvrzení provedené objednávky nebo v souvislosti s jakoukoliv jinou záležitostí týkající se provedené objednávky.

5.

REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6.


KUPNÍ CENA

Kupní ceny zboží jsou v e-shopu uváděny v CZK včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Kupní cena zboží bude navýšena o náklady za dodání zboží, které se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží a způsobu úhrady kupní ceny. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího. Jakmile je objednávka kupujícím řádně odeslána a prodávajícím potvrzena, nebude kupní cena změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo proběhne reklamní slevová akce. Prodávající si vyhrazuje právo změnit kupní cenu za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, přidávat nové druhy zboží, pořádat a rušit speciální nabídky na stránkách e-shopu nebo je měnit, a to vše v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a s dalšími souvisejícími právními předpisy.

7.

DOSTUPNOST OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Zboží nabízené v e-shopu je buď skladem u prodávajícího, nebo je u něj informace o jeho dostupnosti a dodacím termínu. Ve výjimečných případech, např. když velký počet kupujících objedná stejný produkt zároveň, nemusí být produkt dostupný. V takovém případě bude kupující informován, že objednávka nemůže být vyřízena. List produktu každého druhu zboží obsahuje veškeré informace o rozsahu velikostí a jejich dostupnosti. Aktuálně nedostupné velikosti jsou také uvedeny na listu produktu, avšak jsou zřetelně označeny jinou barvou, než je barva použitá pro dostupné velikosti, a zároveň jsou přeškrtnuty.

8.

NEMOŽNOST VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Pokud zboží vybrané kupujícím není skladem nebo objednávka nemůže být z jakéhokoliv důvodu vyřízena, je kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonického hovoru o těchto komplikacích se zpracováním objednávky a také o možnostech řešení.

9.

DODACÍ PODMÍNKY


Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky. Pokud si kupující vybere platbu na dobírku při převzetí, začne se objednávka vyřizovat ihned
po jejím obdržení. Pokud si kupující vybere platbu převodem, začne se objednávka vyřizovat až poté, co prodávající obdrží na svém účtu celou kupní cenu za předmětnou objednávku. Pokud je zboží skladem a kupující si vybere způsob dopravy na určitou adresu, odešle prodávající zboží během nejpozději do 7 pracovních dnů od řádného obdržení objednávky. Doba odeslání zboží může však být delší během probíhajících slevových akcí nebo speciálních kampaní. UPOZORŇUJEME: V případě, že si kupující vybere platbu převodem je vyřízení objednávky ze strany prodávajícího zahájeno ihned poté, co je na účet prodávajícího nebo na účet zprostředkujících subjektů připsána celá částka kupní ceny za příslušnou objednávku. Tento okamžik rovněž představuje okamžik, od kterého se počítá doba pro odeslání zboží. Objednávky jsou doručovány kurýrem určeným prodávajícím.

10.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba na dobírku při převzetí: V tomto případě zaplatí kupující kupní cenu za objednávku při převzetí zboží od kurýra. Platbu kupní ceny lze provést běžným bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Veškeré informace ohledně platby převodem, včetně čísla účtu budou kupujícímu zaslány na e-mail uvedený v objednávce. UPOZORNĚNÍ! E-shop nikdy nezasílá kupujícím oznámení o tom, že bankovní účet pro platby byl změněn. Pokud kupující obdrží takovou e-mailovou zprávu, neměli by v žádném případě provádět požadovanou platbu nebo odpovídat na tento email, ale měli by přeposlat tento e-mail v nezměněné podobě prodávajícímu na adresu info@armyzbozi.cz

11.


KUPNÍ SMLOUVA

Umístění nabízeného zboží na stránce e-shopu www.armyzbozi.cz nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku.


Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku, se všemi důsledky z toho vyplývajícími z relevantních právních předpisů, zejména občanského zákoníku. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.


Plnění smlouvy

V závislosti na způsobu dopravy se prodávající zavazuje doručit kupujícímu zboží do 7 pracovních dnů od řádného potvrzení objednávky. Pokud není objednané zboží skladem nebo objednávka nemůže být z jakéhokoliv důvodu vyřízena, prodávající bezodkladně informuje kupujícího s návrhem na možné řešení vzniklé situace. Pracovními dny se rozumí dny od pondělí do pátku, vyjma státních svátků.

 


Náklady na dopravu


Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky.
Celkové náklady na dopravu závisí na zvoleném způsobu dopravy a platby a činí:
- osobní odběr na kamenné prodejně, při platbě v hotovosti nebo převodem – 0,00 CZK;
- za standardní dopravu kurýrem při platbě převodem – 109,00 CZK - váha balíku do 3 kg
- za standardní dopravu kurýrem při platbě na dobírku – 159,00 CZK (doprava 109,00 CZK
+ dobírka 50,00 CZK) - váha balíku do 3 kg

-Parcelshop GLS

váha balíku do 3 kg cena přepravného 89,00 CZK

váha balíku do 3 - 10 kg cena přepravného 109,00 CZK

Váha balíku nad 10 kg, již nelze zaslat do PARCELSHOPU

Cena přepravného dle větší váhy + k cenám 50 Kč DOBÍRKA, jestliže nezvolí zákazník platbu Převodem za 0 Kč:

3-10 kg cena přepravného 149,00 CZK

10-15 kg cena přepravného 189,00 CZK

15-20 kg cena přepravného 220,00 CZK

20 - 31,5 kg cena přepravného 280,00 CZK

 

 

12.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Zboží nesmí být použito či znehodnoceno, ze strany kupujícího.
Právo na odstoupení od smlouvy zaniká uplynutím 14 dnů ode dne, kdy si zboží převzal kupující nebo jím určená třetí osoba (vyjma kurýra). K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy za použití některého z následujících způsobů:
- poštovní zásilkou na adresu kamenné prodejny,
- e-mailovou zprávou na adresu: info@armyzbozi.cz,
Mějte na paměti, že každý z výše uvedených způsobů uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je přípustný a všechny tyto způsoby mají stejnou účinnost. Prodávající však doporučuje využití e-mailové adresy, neboť se jedná o jednoduchý a rychlý způsob pro odstoupení od smlouvy. Zachování lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je dostačující, pokud kupující odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy posledním dnem 30denní lhůty. V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení kupujícího o uplatnění práva na odstoupení
od smlouvy, vrátí kupujícímu peněžní prostředky za objednané zboží.

g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 


Vrácení peněžních prostředků bude provedeno použitím stejného způsobu platby, který byl použitý kupujícím při původní transakci. V žádném případě nenese kupující jakékoliv náklady spojené s vrácením peněžních prostředků.
Způsoby vrácení:
a) bezhotovostním převodem na účet kupujícího, nebo na účet, který kupující uvedl prodávajícímu v emailu
b) zasláním poštovní poukázky na adresu kupujícího uvedenou ve v e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy anebo na uživatelském účtu kupujícího; a to bez účtování dalších poplatků.
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo mu prokáže řádné odeslání zboží podle toho, která skutečnost nastane dříve. Zakoupené zboží musí být kupujícím odesláno na tuto adresu sídla prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu, ne však později než 14 dnů ode dne, kdy kupující oznámil prodávajícímu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud kupující odešle zboží v poslední den této 14denní lhůty. Kupující může také předat zboží prodávajícímu na kamenné prodejně. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu, funkčnost a vlastnosti.

13.


REKLAMACE

Pokud se na zboží projeví vady, nese prodávající odpovědnost za tyto vady. Jakýkoliv produkt zakoupený v e-shopu může být reklamován v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními o odpovědnosti za vady a záruce za jakost obsažené v občanském zákoníku, pokud se vada objevila na zboží do 24 měsíců od převzetí a jedná se o vadu přestavující rozpor s kupní smlouvou. Reklamace zboží se může uplatnit u prodávajícího v kamenné prodejně. Písemné oznámení o reklamaci musí obsahovat důvod reklamace, popis konkrétních vad a informace k identifikaci původní objednávky. K provedení reklamace je možné využít formulář “reklamace”, který je umístěn na internetových stránkách e-shopu v uživatelském panelu kupujícího a který může být vyplněn online nebo vytištěn do listinné podoby. V každém případě je kupující povinen zaslat zboží zpět na adresu kamenné prodejny. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V této lhůtě informuje prodávající kupujícího o výsledku reklamačního řízení. Pokud je reklamace prodávajícím uznána, budou kupujícímu ze strany prodávajícího uhrazeny přiměřené náklady na dodání vadného zboží prodávajícímu. Pokud není reklamace prodávajícím uznána, bude zboží zasláno zpět kupujícímu s písemným odůvodněním zamítnutí reklamace. Pokud je reklamace uplatněna v kamenné prodejně, umožní prodávající kupujícímu po vyřízení reklamace vyzvednutí zboží nebo peněžních prostředků tam.

14.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující je oprávněn zrušit odeslanou objednávku. Může tak učinit kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno a to na email: info@armyzbozi.cz. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn zrušit přijatou objednávku, a to z důvodů:

1) při nevyzvednutí objednávky (způsob-osobní odběr) a to do 7 pracovních dnů na kamenné prodejně Polní 3259/19, 750 02 Přerov

2) při nedohledatelnosti zákazníka, a to po opakovaných e-mailových či telefonických výzvách ze strany prodávajícího

3) nezaplacení objednávky (převodem) do 7 pracovních dnů, a to od obdržení objednávky od kupujícího

15.

DOKLAD O NÁKUPU ZBOŽÍ

Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že doklad o nákupu zboží (faktura) za zakoupené zboží mu bude poskytnuta v elektronické podobě (elektronická faktura). Doklad o nákupu zboží (faktura) je přiložen ke každému zakoupenému produktu. Prodávající nenese odpovědnost za údaje nesprávně uvedené kupujícím. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

16.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků vydal prodávající Zásady zpracování osobních údajů a ochrany soukromí, které jsou dostupné na internetových stránkách e-shopu v sekci “ochrana osobních údajů”. Zákazníci jsou povinni se s těmito zásadami seznámit.

17.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (který vůči prodávajícímu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání – tj. spotřebitel) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17. 04. 2019.